Verkeer

Verkeer

Verkeer


Herinrichting Hoofdstraat 2015


Op 27 januari 2015 heeft het college van B&W het ontwerp van de herinrichting van de Hoofdstraat vastgesteld.


Planvorming Hoofdstraat

Op 12 juni en op 16 september 2013 organiseerde de gemeente informatie- en inspraakbijeenkomsten over de voorgenomen aanpassingen aan de Hoofdstraat. Onze wijk was vertegenwoordigd door een aantal bewoners. Ute Scharf heeft voor ons van beide bijeenkomsten een verslag gemaakt, die u hieronder kunt downloaden.

Verslag van de bijeenkomst op 12 juni 2013

Verslag van de bijeenkomst op 16 september2013


Op 3 februari 2014 is door de Gemeenteraad besloten dat er nu onvoldoende financiën zijn voor de aanpak van de hele Hoofdstraat. Wel worden de meest gevaarlijke weggedeeltes, waar het fietspad op de rijbaan van de auto’s ligt, aangepakt.
Herinrichting Engweg


De gemeente heeft in 2013 een online enquête opgesteld voor inwoners en bedrijven die te maken hebben gehad met een nieuwe inrichting van hun straat. De gemeente wilde onder andere weten hoe inwoners de communicatie tijdens het project hebben ervaren, zowel in de ontwerp- als de realisatiefase. Daarnaast wilde men weten hoe de nieuwe inrichting van de straat bevalt. De uitkomsten worden o.a. gebruikt om de aanpak van de communicatie bij toekomstig vergelijkbare projecten verder te ontwikkelen. Eén van de eerste projecten waarvoor een online enquête aan inwoners wordt voorgelegd, is de Engweg in Driebergen-Rijsenburg.


De gemeente heeft toegezegd de resultaten van deze enquête aan ons te overleggen.
Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan


In 2010 heeft de gemeente een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) opgesteld. Hierin zijn de Akkerweg en de Hogesteeg aangwezen als 'wijkontsluitingswegen' voor de wijk "driehoek Akkerweg/Engweg". De maximum snelheden zijn voor deze wegen gelijk aan die van de Hoofdstraat, die fungeert als gebiedsontsluitingsweg, in dit geval 50 km/uur. Formeel rijden de fietsers minimaal op een fietsstrook.

Parkeeroverlast


Op de Hogesteeg, Wethouder Teselinglaan en Parklaan wordt er regelmatig geparkeerd door leerlingen van de IVA. Dat is in strijd met het beleid van de IVA, dat leerlingen en personeel toestaat om gebruik te maken van de eigen parkeerplaats, en erop is gericht de overlast voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. Leerlingen die in strijd met dit beleid tóch in de omliggende straten parkeren worden daarop door de directie aangesproken. Een enkele keer wordt er zelfs gebruik gemaakt van een wielklem.


Mocht u overlast ondervinden van geparkeerde auto's en (vrijwel) zeker weten dat het auto's van leerlingen van de IVA betreft, dan verzoekt de directie van de IVA u het kentekennummer te noteren en/of een foto van de betreffende auto te maken en die te sturen naar:


IVA Driebergen

T. 0343 - 512 780

E. info@iva-driebergen.nl