De Vereniging

Vereniging voor en door de buurt

De bewonersvereniging Tuinwijk Sterrebosch is er voor en door bewoners. Het organiseert formele en informele activiteiten voor de buurt. Denk hierbij aan:


❀ najaarsfeest
❀ wijk speurtocht met prijzen
❀ lezingen over tuininrichting, inbraakpreventie


highres_rosarium 1941
highres_sterrenboslaan 1941

Platform met de gemeente

Naast een faciliterende rol voor het houden van diverse activiteiten fungeert de vereniging Tuinwijk Sterrebosch als platform richting de gemeente. Bewoners kunnen onder de koepel van de vereniging verbinding leggen tussen soorgelijke vragen die er spelen op het gebied van groenvoorziening, verkeerszaken of (sociale) veiligheid. De vereniging faciliteert dan het gezamenlijk in contact treden met de gemeente. Omgekeerd is ook mogelijk, bij vragen vanuit de gemeente is de vereniging in staat om bewonersavonden te faciliteren en organiseren. Zo zijn er bijvoorbeeld bewoners avonden georganiseerd in samenwerking met de gemeente voorafgaand aan de renovatie van het Rosariumplantsoen in 2024.