Organisatie


BESTUUR


Voorzitter: Maarten van de Loo, voorzitter@tuinwijksterrebosch.nl


Secretaris: Michaela van Grinsven

secretaris@tuinwijksterrebosch.nl


Penningmeester: Harry Reiring

Alg. bestuurslid: William Meijer


COMMISSIES


De wijkvereniging organiseert  diverse evenementen, zoals de jaarlijkse buurt-bqq of kerstborrel.


Ook zijn er diverse commissies actief die zich bezighouden met de bomen of het verkeer.

LEDENVERAGDERING


Minimaal eenmaal per jaar organiseert de wijkvereniging een ledenvergadering. In uitzonderlijke actuele gevallen worden extra vergaderingen belegd.