Home

 

BLIJVEND PRETTIG WONEN IN TUINWIJK STERREBOSCH

De klassieke relatie overheid – burger is in snel tempo aan het veranderen. Overheden, inclusief lokale overheden, stellen nog wel globale kaders op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en infrastructuur, maar als burgers hebben we van overheden steeds minder te verwachten als het gaat om dienstverlening.


We moeten meer zelf doen, een beetje voor elkaar zorgen in plaats van er op te rekenen dat het allemaal via (overheids-) instellingen verloopt; daar zal het in de participatiemaatschappij steeds meer om gaan draaien. Dat schept ook kansen. We krijgen meer ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Daarbij willen we nog wel kunnen rekenen op ondersteuning van die overheid als we zelf zaken aanpakken. Bijvoorbeeld om die bomen te onderhouden, dat kruispunt, die weg of die berm een beetje aan te passen of die straatkolk te reinigen. En daar een leuke dag van maken, zodat we weten met wie we in de buurt samen wonen.


Als wijkvereniging willen we graag handen en voeten geven aan die participatiesamenleving; in de vorm van concrete activiteiten die bijdragen aan een blijvend prettige woon- en leefomgeving. Want t is hier heerlijk wonen!


 

ACTUEEL

EVENEMENT - december 2020

Eindejaars Speurtocht 


In de komende schoolvrije periode zullen veel jongeren ook wel eens zin hebben in iets anders dan gewoonlijk. Het bestuur van Tuinwijk Sterrebosch heeft daarom een leuke speurtocht uitgezet voor de jeugdigen in de wijk. 


In de wijk is daarvoor huisje-aan-deurtje een envelop bezorgd met de opdrachten.

NIEUWS

Buurthulp paraat

 

De buurthulp telefoon is altijd bereikbaar voor hulpvragen uit de wijk. Voor en door leden van onze vereniging!


Wij staan voor u klaar:
06 - 18 866 856EVENEMENT - 4 oktober 2020

Rosarium Event 


Samen met de voorbereidingsgroep van het nazomerfeest zijn we op zondag 4 oktober aanwezig in het Rosarium.


Op gepaste afstand, met ons en met elkaar. Dat is in het Rosarium prima mogelijk. Het is in de buitenlucht en er is daar in het Rosarium ruimte genoeg.


Graag tot 4 oktober!

NIEUWS

Social Media

 

Tuinwijk Sterrebosch heeft ook een eigen Twitter- en Facebook account.

Om te volgen, ga snel naar:

Twitter

Facebook

#tuinwijksterrebosch

NIEUWS - 4 september 2020

Voorgenomen verhuizing ALDI naar Appelgaard 


Ernstige zorgen over de verkeersproblematiek op de Hoofdstraat als er wordt besloten tot
huisvesting van een nieuwe ALDI-supermarkt op het terrein Appelgaard.

NIEUWS & EVENEMENTEN

Nieuwsbrief

Regelmatig wordt een nieuwsbrief in de wijk verspreid. Wilt u de nieuwsbrieven nog eens teruglezen? Ga naar: Nieuwsbrief


Activiteiten

Wilt u weten welke activiteiten op stapel staan en? Check de agenda op:

Nieuws & Evenementen

Karakter

Sociale Veiligheid

Groen

Duurzaamheid

Verkeer

Zorg & Welzijn

 

DE THEMA'S WAAR HET ONS OM DRAAIT

OVER TUINWIJK STERREBOSCH


Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.


De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT


Secretariaat T.  06 21 876 808

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 
 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 - 2020 | Website by HENNY4PR