Duurzaamheid

Duurzaamheid


OPERATIE STEENBREEK

Samen voor een groene en klimaatbestendige buurt!

Thema-avond 'Tuinwijk Sterrebosch Duurzaam' 12 oktober 2017


Op 12 oktober jl. ging de gemeenteraad akkoord met de routekaart 'klimaatneutraal grondgebied 2035'. Wat betekent dit voor onze wijk en wat kunnen we er als bewoners zelf aan bijdragen? Dat kwam aan de orde op donderdag 23 november in de Parklaankerk.


Om de temperatuurstijging als gevolg van broeikasgassen binnen de perken te houden zullen we onze activiteiten ‘klimaatneutraal’ moeten maken. Daaronder valt ook de energie die we verbruiken in en om onze woningen en in het verkeer. Daartoe waren uitgenodigd:


• Lenny Putman, Programmamanager Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal

   van de gemeente;

• Jaap Holwerda en Frits Koens, energie-ambassadeurs in Driebergen;

• Jeroen Hinfelaar, die zijn rijksmonument in Amerongen van het gas heeft

   losgekoppeld;

• De lokale energiecoöperatie Heuvelrug Energie.


Zij gingen met ons in gesprek over de overheidsmaatregelen die ons te wachten staan en wat we in Tuinwijk Sterrebosch kunnen doen om ons energieverbruik te verduurzamen.

Vanaf 2015 energielabel verplicht


Huiseigenaren krijgen vanaf 2015 een indicatief energielabel in de bus. Dit indicatieve label is gebaseerd op de standaardkenmerken van de woning, zoals het bouwjaar en woningtype.

Het energielabel voor woningen geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning. Het energielabel, dat in 2008 werd ingevoerd om energiebesparend gedrag te bevorderen, wordt door een nieuwe systematiek vervangen. Elke woningeigenaar die nog niet in het bezit is van een energielabel krijgt begin 2015 een voorlopig indicatief energielabel toegestuurd.

Het indicatieve energielabel is gebaseerd op openbare gegevens over de woning, zoals het bouwjaar en het woningtype. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig van het Kadaster. Het indicatieve label is dus een schatting van de labelklasse van de woning. Het definitieve label kan hiervan afwijken.


Aanvragen en registreren

Huiseigenaren die hun huis willen verkopen, moeten het indicatieve energielabel voor de verkoop online aanpassen naar de huidige situatie. Vergelijkbaar met de vooringevulde aangifte van de Belastingdienst.

Huiseigenaren loggen daarvoor met hun DigiD in op energielabelvoorwoningen.nl en passen daar hun woninggegevens aan. Soms wordt er om digitaal bewijs gevraagd, zoals een bouwtechnisch rapport, factuur of foto. Als een erkend deskundige - een makelaar, energieadviseur of bouwtechnicus - de aanvraag heeft goedgekeurd, wordt het label in een online database geregistreerd. Deze deskundigen mogen zelf hun administratiekosten bepalen, maar naar verwachting kost de aanvraag enkele tientjes.


Huiseigenaren die bij verkoop van hun woning niet kunnen aantonen dat het energielabel is geregistreerd, riskeren een boete van maximaal € 400. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet hierop toe. Mensen die in de afgelopen jaren een energielabel hebben aangevraagd, hoeven geen nieuwe aan te vragen. De huidige zijn tien jaar geldig.


Bron: Vereniging Eigen Huis
Samen Duurzaam


Duurzaam omgaan met energie; we weten allemaal dat het belangrijk is. Het is goed voor het milieu en je directe leefomgeving, je portemonnee en kan ook bijdragen aan verbetering van je wooncomfort. Maar hoe doe je dat? Welke aanpassingen en maatregelen zijn effectief, wat zijn de kosten en wat bespaar je er mee?  Hoe pas je die maatregelen goed op elkaar af? Welke maatregelen zijn eenvoudig zelf te treffen en welke vereisen deskundig advies? Wanneer heeft het zin om over te stappen op elektrisch rijden? Heuvelrug Energie helpt inwoners en bedrijven op de Utrechtse Heuvelrug met het beantwoorden van dit soort vragen.Heuvelrug Energie is een niet-commerciële ledencoöperatie van, voor en door de gemeenschap op de Utrechtse Heuvelrug, die de omschakeling naar een duurzame energievoorziening wil versnellen. Daarbij wordt vaak samengewerkt met andere partijen: de gemeente, installateurs en adviseurs.


Inmiddels heeft Heuvelrug Energie een aantal diensten en producten ontwikkeld op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking en inkoop van stroom:

• energie besparen door goede inregeling van de CV-installatie;

• een cursus Duurzaam en Comfortabel wonen voor het maken van een integraal energieplan voor de eigen woning;

• elektrisch rijden;

• duurzame energie inkopen.


Daarnaast wordt geadviseerd over:

• woningisolatie, inclusief subsidiemogelijkheden;

• de slimme meter en slimme thermostaat;

• installatie van zonnepanelen: kopen of leasen, op eigen dak of collectief op grote daken;

• installatie van een warmtepomp met ISDE-subsidie;


Meer informatie is te vinden op de website van Heuvelrug Energie. De ledenbijdrage is 10 euro per jaar, voor klanten van Greenchoice is het lidmaatschap gratis + een bescheiden jaarlijkse korting op de energierekening.
Asbest verwijderen


Heb je nog ergens asbest in je dak zitten, dan moet dat voor 2024 zijn verwijderd.

Op de Asbestwegwijzer kun je zien waar asbest in zit.


zelf doen

Als particulier mag je zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat je het materiaal beschadigt. Je kunt bijvoorbeeld zelf een vensterbank weghalen als deze met schroeven vastzit. Er mogen geen asbestvezels vrij kunnen komen. Je mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen. Je moet altijd een sloopmelding doen bij de gemeente als je asbest gaat verwijderen. De gemeente kan je vertellen welke voorzorgsmaatregelen je kunt nemen en waar je het materiaal kwijt kunt. Een sloopmelding moet minimaal 4 weken voor e asbestverwijdering worden gedaan. Dat kan via de website Omgevingsloket online (met DigiD code) of bij de gemeente.

Voordat je begint met asbest verwijderen, meld je dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Ook als je klaar bent met de werkzaamheden moet je dit melden bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat je klaar bent met de werkzaamheden.


laten doen

Je kunt asbest ook laten verwijderen. Dat moet dan door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Voor een oppervlak van meer dan 35 vierkante meteris dat sowieso verplicht. Voor verwijdering van asbestdaken van meer dan 35 vierkante meter geldt sinds 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Verwijdering van asbest op andere plekken in en om de woning betaal je zelf. Hiervoor is geen subsidie. Prijzen voor asbestsanering kun je opvragen bij gecertificeerde asbestverwijderaars.