Karakter tuinwijk

Karakter


EEN TYPISCHE TUINWIJK


In de jaren ’20 van de vorige eeuw is in het gebied dat wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan gestart met de aanleg van wegen en de bouw van woningen. Sinds het ontstaan van deze woonwijk is er weinig (ver)nieuwbouw geweest waardoor het oorspronkelijke en unieke karakter van de wijk grotendeels bewaard is gebleven.


De karakteristieke kenmerken van de tuinwijk zoals door Joost Kingma beschreven in zijn boek 'De magie van het jaren '30 huis' zijn in deze wijk nog volop aanwezig.


De kenmerken zorgen voor een prettige leefomgeving, die het waard is om te behouden. En dat is waar de vereniging ook voor staat!
BUITENPLAATS BROEKBERGEN


Juni 2018. Net buiten onze wijk, aan het Kloosterlaantje, ligt Buitenplaats Broekbergen. De eigenaren van Broekbergen hebben plannen ontwikkeld om hier enkele woningen en mogelijk kantoorruimte te realiseren.

Als 'buren' zijn we uiteraard geinteresseerd in die plannen en denken we graag mee. Het Masterplan dat is opgesteld kan hier worden gedownload.