Organisatie


BESTUUR

Bram Brinkman

Voorzitter

Rian Hoorens

Secretaris

Maarten van de Loo

Penningmeester


VERGADERINGEN


Minimaal eenmaal per jaar organiseert de wijkvereniging een ledenvergadering. In uitzonderlijke actuele gevallen worden extra vergaderingen belegd.


Uw mening is van groot belang en wij hopen u dan ook te mogen begroeten tijdens deze bijeenkomsten!
EVENEMENTEN


De wijkvereniging organiseert diverse evenementen, zoals de jaarlijkse buurt-bqq of kerstborrel. In sommige gevallen wordt een kleine bijdrage gevraagd.


Ook niet-leden uit de wijk zijn hierbij van harte welkom!


WERKGROEPEN


Binnen de wijkvereniging zijn diverse werkgroepen actief op de verschillende thema's.


Bent u woonachtig binnen het gebied van Tuinwijk Sterrebosch en wilt u ook deelnemen in één van onze werkgroepen en u sterk maken voor onze prachtige wijk?


U kunt zich aanmelden bij het secretariaat