Nieuws & Evenementen

 

Voorgenomen ALDI-vestiging op Appelgaard


Wij maken ons ernstige zorgen over de verkeersproblematiek op de Hoofdstraat als er wordt besloten tot huisvesting van een nieuwe ALDI-supermarkt op het terrein Appelgaard.


Dit heeft doen besluiten deze zorgen bij de gemeenteraad neer te leggen. Lees de hele brief hiernaast.


 

 

Gemeentenieuws Utrechtse Heuvelrug

Het is ons gebleken dat De Kaap/Stichtse Courant in grote delen van het dorp niet meer bezorgd word. De behoefte aan deze informatie blijkt voor vele inwoners wel van belang. Daarom publiceren wij ook hier deze informatie!


Elke donderdag publiceert de gemeente het wekelijkse gemeentenieuws op haar website: https://www.heuvelrug.nl/gemeentenieuws/


4 oktober 2020

 

Rosarium Event


Jammer genoeg kon het nazomerfeest op 12 september niet doorgaan. We hebben daardoor de mogelijkheid gemist elkaar weer eens te spreken, oude contacten op te frissen en nieuwe contacten te maken. Vooral ook de nieuwe bewoners van de wijk liepen de mogelijkheid mis om kennis te maken met
andere wijkbewoners.


Omdat wij als wijkvereniging ons ten doel stellen de sociale binding in de wijk
te verstevigen willen we toch wat doen, zodat we elkaar weer even gezien en gesproken hebben. We horen graag hoe het met iedereen gaat!


Ergens tussen 14 en 16 uur ontvangen we je graag om - op afstand - bij te praten. Dat is in het Rosarium prima mogelijk. Het is in de buitenlucht en er is daar in het Rosarium ruimte genoeg.


Lees de volledige uitnodiging hiernaast en stuur s.v.p. een mail naar: secretaris@tuinwijksterrebosch.nl en geef aan of je op zondag 4 oktober tussen 14 en 16.00 uur naar het Rosarium in de Rosariumlaan komt.

 

4 september 2020

12 januari 2020

 

Geen doorgang ALV
1 april


Ook Tuinwijk Sterrebosch heeft moeten besluiten de bijeenkomsten voorlopig op te schorten. De geplande ALV op 1 april a.s. zal dan ook niet plaatsvinden. Te nemen besluiten doen/vragen we per mail. Zo blijven we digitaal toch in beweging!

12 januari 2020

 

Nieuwjaarsborrel 2020


Leden van de vereniging Tuinwijk Sterrebosch in Driebergen Rijsenburg verzamelden zich in HOF212 aan de Hoofdstraat om elkaar alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar.


Bekijk de foto's op onze facebookpagina 

9 februari 2019

 

Aanslag 2019 en ervaringen met bezwaarschriften aanslag 2018

 

In 2018 werden meerdere inwoners van onze wijk verrast door een forse stijging van de Onroerend Zaak Belasting. Vooral bij vrijstaande woningen was er sprake van een forse stijging van de waarde zoals die is vastgesteld door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschappen Utrecht (BGHU).

Gemeente en BGHU
We hebben dit vorig jaar aangekaart bij de wethouder, die ons doorverwees naar de BGHU. Volgens de BGHU was dit een gevolg van een combinatie van herstel van fouten in dossiers en de huizenmarkt in dit segment die, na jaren van stilstand, weer op gang was gekomen. De gemeente stelt jaarlijks vast met welk percentage de Onroerend Zaak Belasting (OZB) gemiddeld mag stijgen. Uit de gemiddelde waardestijgingen woningen in de hele gemeente volgt dan het OZB-tarief. Pech voor inwoners met een woning die fors meer in waarde is gestegen dan het gemiddelde. Extra pech is de stijging van de waterschapsheffing en het huurwaardeforfait.

Inventarisatie
Als wijkvereniging houden we 'de vinger aan de pols'. We zijn dan ook benieuwd of de aanslag van 2019, die in de loop van februari op de mat zal vallen, opnieuw verrassingen voor ons in petto heeft. Als dat het geval is, dan horen we dat graag. Ook zijn we benieuwd naar ervaringen met het indienen van bezwaar tegen de vaststelling van de WOZ waarde in 2018. Meldingen en ervaringen graag sturen naar secretaris@tuinwijksterrebosch.nl.

 

 

30 januari 2019

 

Auto delen in de tuinwijk:

deelnemers elektrische deelauto gezocht

 

Thema-avond 'duurzame Tuinwijk'. Op 30 januari voerden 25 mensen geanimeerde gesprekken aan thematafels met lokale deskundigen op het gebied van duurzaam wonen, energie-opwekking, waterbeheer en duurzaam vervoer. Aan de thematafel vervoer bleek bij een aantal mensen interesse te bestaan voor een elektrische deelauto. Afgesproken is om onder de leden van de wijkvereniging na te gaan of er meer belangstelling is voor een elektrische deelauto in onze wijk.

Elektrisch auto wordt aantrekkelijker
Terwijl er steeds meer 'betaalbare' elektrisch aangedreven modellen op de markt komen neemt de actieradius, het aantal kilometers dat je op een volle accu kunt rijden, en het aantal laadpalen in rap tempo toe. En overheidsbeleid maakt elektrisch rijden nog aantrekkelijker. Dus op naar de dealer voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto?

Van bezit naar gebruik
Voordat je daartoe besluit is het misschien goed om je af te vragen hoe vaak je nu eigenlijk gebruik maakt van die auto. Is dat dagelijks, voor woon-werkverkeer, of slechts een paar keer per maand? In het laatste geval kan een elektrische deelauto een optie zijn. Een elektrische deelauto is interessant voor wie niet dagelijks gebruik maakt van een auto, toe is aan vervanging van een bestaande auto en schoner wil rijden.

Een elektrische deelauto in onze wijk?
Er zijn verschillende aanbieders van elektrische deelauto's, die in principe bereid zijn om bij voldoende belangstelling een auto in een wijk te plaatsen. Een van die aanbieders is We Drive Solar. Via een App kunnen abonnees de auto reserveren en openen en het gebruik wordt dan automatisch geregistreerd. We Drive Solar is de eerste die in Driebergen, in de omgeving Traaij/Arnhemse Bovenweg, een elektrische deelauto gaat plaatsen. In principe kunnen belangstellenden uit onze wijk nog aansluiten bij dit initiatief. Maar het zou natuurlijk veel aantrekkelijker zijn als we een deelauto in onze eigen Tuinwijk Sterrebosch geplaatst kunnen krijgen.

Belangstelling?
Heb je belangstelling om je samen met buurtbewoners verder te oriënteren op de mogelijkheid van een elektrische deelauto in onze wijk? Meld je dan aan via secretaris@tuinwijksterrebosch.nl. Bij voldoende belangstelling kunnen we dan bijeen komen om de mogelijkheden (diverse aanbieders) en verdere stappen te bespreken.

Meer informatie over het abonneesysteem van We Drive Solar is te vinden op www.wedrivesolar.nl/abonnementen.html

 

 

 

8 oktober 2018

 

Bomen over bomen

 

De werkgroep bomen en het bestuur van de wijkvereniging nodigen u uit om op maandag 8 oktober mee te komen praten over de bomen in onze tuinwijk. Dat doen we  in Nieuw Salem, achter de grote kerk.

 

We willen stilstaan bij de visie van de bewoners en de gemeente op de toekomst van de bomenlanen, zowel op de korte als de lange termijn, de staat waarin de huidige lanen verkeren, wanneer en hoe bomen worden vervangen, mogelijkheden voor behoud en wat de gemeente en de buurt zelf kan doen. Hiervoor hebben we Alex Bos, beheerder bomen, bos en natuurterreinen van de gemeente, en Lucas Servaas van de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering uitgenodigd. We willen de avond het liefst besluiten met een aantal concrete afspraken.

 

De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. We eindigen om 22.00 uur.

 

Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat.mei 2021

 

Buurthulpproject 'Oog voor Elkaar'

 

De buurthulp is per mei 2021 gestopt.


Als aanvulling op bestaande hulpprogramma’s en het professionele zorgaanbod startte de vereniging Tuinwijk Sterrebosch in Driebergen-Rijsenburg op 1 oktober met het burenhulpproject Oog voor elkaar.

 

Hulpvragers en hulpaanbieders uit de wijk worden via een netwerk vanuit de wijkvereniging aan elkaar gekoppeld. Het gaat bij de hulpvragen om incidentele ‘klusjes’ zoals even extra handjes nodig bijvoorbeeld vanwege fysieke ongemakken, begeleiding bij plotseling ziekenhuisbezoek, de hond uitlaten om reden van ziekte van de eigenaar, hulp bij het invullen van (complexe) formulieren et cetera. Aan de hulpverlening zijn geen kosten verbonden en is toegankelijk voor alle bewoners van de wijk, zowel leden als niet-leden van de wijkvereniging.

 

De vereniging Tuinwijk Sterrebosch kwam op het idee voor het project door een tip van dorpscoördinator Marco van Veen over een soortgelijk voorbeeld vanuit de buurtvereniging in Driebergen Noord.

 

Een onderzoek in Tuinwijk Sterrebosch leverde veel positieve reacties op. Zo’n 70 bewoners uit de wijk gaven aan in het geval van een hulpvraag vanuit de buurt of straat zich daarvoor wel beschikbaar te willen stellen.

 

Burgemeester Frits Naafs van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en dorpswethouder van Driebergen Rijsenburg ontvingen op 6 september jl. het eerste exemplaar van de brochure en bijbehorende sociale kaart van het project uit handen van Bram Brinkman, voorzitter van de wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, en Delia Vermeulen en Hans Nieuwenhuijs van de voorbereidingswerkgroep.

 

 

Inmiddels heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een financiële tegemoetkoming toegezegd voor de ontwikkelkosten van het buurthulpproject 'Oog voor elkaar' vanuit het budget 'dorpsgericht werken'. Wij zijn als vereniging erg blij met deze geste!

20 februari 2018

 

Verkeersproblematiek

 

Wij hebben ons als vereniging Tuinwijk Sterrebosch aangesloten bij het gezamenlijk protest om te voorkomen dat er nog meer drukte ontstaat op de Hoofdstraat waarop wij als wijk aansluiten.

 

De plannen om aan de Appelgaard een nieuwe vestiging van supermarktketen Aldi te vestigen zullen wederom op verzet stuiten. Diverse Driebergse groeperingen hebben besloten hun krachten te bundelen om in actie te komen tegen de plannen. Lees meer op onze facebookpagina.

 

 

10 oktober 2017

 

IVA Driebergen opende deuren voor de buurt

 

Op dinsdag 10 oktober jl. opende IVA Driebergen de deuren voor de gemeenschap.

 

Er werden rondleidingen verzorgd en er was ruimte tot gesprek met personeel en leerlingen. Lees meer op onze Facebookpagina

 

 

Wist u dat we in onze wijk beschikken over een heus filmhuis? In de Parklaankerk vertoont Filmhuis Parklaan twee keer per maand op dinsdag- en vrijdagavonden bijzondere films. Het programma is te vinden op www.filmhuisparklaan.nl (eerst registreren). Kaartverkoop aan de zaal.

 

In het filmhuis zijn ook gedrukte folders met het jaarprogramma beschikbaar.

 

 

 

Nieuws van de wijkvereniging

 

De wijkvereniging verstuurt met enige regelmaat een elektronische nieuwsbrief voor het informeren van de leden en andere belangstellenden over ontwikkelingen in de wijkvereniging en gebeurtenissen in de wijk. Deze nieuwsbrief wordt per email verspreid. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden of ga naar contact.


Met enige (on)regelmatigheid wordt een papieren versie van de nieuwsbrief in de wijk verspreid. Deze kunt u hier nalezen.


AGENDA 2021

Duurzaamheidsavond

27 oktober 2021 | Parklaankerk | inloop vanaf 19.30 uur

Nazomerfeest

helaas geen doorgang