Geschiedenis


EEN TYPISCHE TUINWIJK

 

De wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het

sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg, waarvan de Hogesteeg

de oorspronkelijke oprijlaan is, is aangelegd. In het begin van de twintigste eeuw liet

landgoedeigenaar Jentje Manger Cats voor eigen gebruik een villa aan de Hoofdstraat bouwen,

die de naam 'Sterrenbosch' kreeg. Deze villa is sinds 1946 in gebruik bij de IVA Driebergen.

 

In de jaren ’20 van de vorige eeuw is in het gebied dat wordt begrensd door de Engweg,

de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan gestart met de aanleg van wegen en

de bouw van woningen. Sinds het ontstaan van deze woonwijk is er weinig (ver)nieuwbouw

geweest waardoor het oorspronkelijke en unieke karakter van de wijk grotendeels bewaard

is gebleven.

 

De karakteristieke kenmerken van de tuinwijk zoals door Joost Kingma beschreven in zijn

proefschrift 'Blijvend aantrekkelijk' en boek 'De magie van het jaren '30 huis' zijn in deze wijk

nog volop aanwezig. Die kenmerken zorgen voor een prettige leefomgeving, die het waard is

om te behouden.

 


WANDELROUTE DOOR TUINWIJK STERREBOSCH


Vindt u het leuk om de wijk eens nader te verkennen? Er is een mooie wandelroute, met specifieke informatie over de lanen, beschikbaar!
Download hieronder de route en de bijbehorende omschrijvingen.


Wandelroute


Bijlage bij wandelroute


Historische informatie over de wijkDWALEN IN VERHALEN


Heeft u nog een mooi verhaal over een pand of bijvoorbeeld een gebeurtenis in de tuinwijk? Wij horen het graag!


Tuinwijk Sterrebosch is ook te vinden op Wikipedia.

Op deze pagina kan informatie worden geplaatst over de geschiedenis en architektonische kenmerken van onze wijk. We nodigen iedereen uit deze pagina aan te vullen met interessante informatie over de wijk.