Home

De klassieke relatie overheid – burger is in snel tempo aan het veranderen. Overheden, inclusief lokale overheden, stellen nog wel globale kaders op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en infrastructuur, maar als burgers hebben we van overheden steeds minder te verwachten als het gaat om dienstverlening.


We moeten meer zelf doen, een beetje voor elkaar zorgen in plaats van er op te rekenen dat het allemaal via (overheids-) instellingen verloopt; daar zal het in de participatiemaatschappij steeds meer om gaan draaien. Dat schept ook kansen. We krijgen meer ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Daarbij willen we nog wel kunnen rekenen op ondersteuning van die overheid als we zelf zaken aanpakken. Bijvoorbeeld om die bomen te onderhouden, dat kruispunt, die weg of die berm een beetje aan te passen of die straatkolk te reinigen. En daar een leuke dag van maken, zodat we weten met wie we in de buurt samen wonen.


Als wijkvereniging willen we graag handen en voeten geven aan die participatiesamenleving; in de vorm van concrete activiteiten die bijdragen aan een blijvend prettige woon- en leefomgeving. Want t is hier heerlijk wonen!


 

ACTUEEL


EVENEMENT - 30 januari 2019

Thema-avond duurzame Tuinwijk: wat kunnen we zelf doen?


 

Denk mee op woensdag

30 januari a.s. van 20.00 - 22.00 uur in de kantine van IVA Driebergen!

Lees meer

 

NIEUWS - 22 september 2018

Buurthulpproject


'Oog voor elkaar'


 

Het buurthulpproject 'Oog voor elkaar' gaat per

1 oktober van start!

Op 22 september jl. is het buurthulpteam persoonlijk langs alle deuren in de wijk gegaan om de brochures aan bewoners te overhandigen.

Lees meer 

NIEUWS - 3 januari 2019

Brief aan gemeente: zorgen bomenbeleid


 

Namens de bomen-commissie van Tuinwijk Sterrebosch is een brand-brief aan Burgemeester en Wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug verzonden.

Lees meer

 

NIEUWS

Social Media


 

Tuinwijk Sterrebosch heeft ook een eigen Twitter- en Facebook account.

Om te volgen, ga snel naar:

Twitter

Facebook

#tuinwijksterrebosch

EVENEMENT - 8 oktober 2018

Goed bezochte bomenavond


 

Op maandag 8 oktober 2018 organiseerde de wijkvereniging een informatieavond over de bomen in Tuinwijk Sterrebosch. Aanleiding was de voorgenomen kap van een flink aantal kastanjebomen op de Rosariumlaan. Lees meer op de pagina:

Groen

EVENEMENTEN

Agenda

 

Wilt u weten welke activiteiten en bijeenkomsten op stapel staan?

Check de agenda op:

Nieuws & Evenementen

Karakter

Sociale Veiligheid

Groen

Duurzaamheid

Verkeer

Zorg & Welzijn

 

DE THEMA'S WAAR HET OM DRAAIT


OVER TUINWIJK STERREBOSCH


Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.


De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT


Hogesteeg 9

3972 JS  Driebergen-Rijsenburg


T.  (06) 23 868 017

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 - 2019 | Website by HENNY4PR