Home

De klassieke relatie overheid – burger is in snel tempo aan het veranderen. Overheden, inclusief lokale overheden, stellen nog wel globale kaders op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en infrastructuur, maar als burgers hebben we van overheden steeds minder te verwachten als het gaat om dienstverlening.

 

We moeten meer zelf doen, een beetje voor elkaar zorgen in plaats van er op te rekenen dat het allemaal via (overheids-) instellingen verloopt; daar zal het in de participatiemaatschappij steeds meer om gaan draaien. Dat schept ook kansen. We krijgen meer ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Daarbij willen we nog wel kunnen rekenen op ondersteuning van die overheid als we zelf zaken aanpakken. Bijvoorbeeld om die bomen te onderhouden, dat kruispunt, die weg of die berm een beetje aan te passen of die straatkolk te reinigen. En daar een leuke dag van maken, zodat we weten met wie we in de buurt samen wonen.

 

Als wijkvereniging willen we graag handen en voeten geven aan die participatiesamenleving; in de vorm van concrete activiteiten die bijdragen aan een blijvend prettige woon- en leefomgeving. Want t is hier heerlijk wonen!

 

DE THEMA'S WAAR HET OM DRAAIT

Karakter

Sociale Veiligheid

Groen

Duurzaamheid

Verkeer

Zorg & Welzijn

 

ACTUEEL

EVENEMENT - 23 september 2017

Buurt BBQ

 

Let's come together!

De Buurtbarbecue wordt dit jaar gehouden op zaterdag 23 september. Voor de organisatie zijn wij nog op zoek naar man/vrouwkracht!

Lees meer op:

Nieuws & Evenementen

BIJEENKOMST - 6 april 2017

3e Algemene Ledenvergadering

 

De bijbehorende stukken en het volledige verslag zijn hier te lezen.

 

NIEUWS - 10 juni 2017

WhatsApp preventieborden gestolen!

 

UPDATE De WhatsApp-buurtpreventie-borden worden gestolen ;-( Suggesties? Mail naar:

secretariaat

NIEUWS - maart 2017

Twitter & Facebook

 

Het kon natuurlijk niet uitblijven. Ons eigen Twitter- en Facebook account = los!

Volgt u ons ook?

Twitter

#tuinwijksterrebosch

Facebook

EVENEMENT - ... 2017

Er zit muziek in Tuinwijk Sterrebosch

 

OPROEP Een muzikaal evenement om de onderlinge contacten in de wijk verder te bevorderen.

Wij roepen al onze muzikale tuinwijkers op om mee te doen!

Lees meer op:

Nieuws & Evenementen

EVENEMENTEN - 2017

Agenda 2017

 

Wilt u weten welke activiteiten en bijeenkomsten op stapel staan?

Check de agenda op:

Nieuws & Evenementen

OVER TUINWIJK STERREBOSCH

 

Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.

 

De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT

 

Hogesteeg 9

3972 JS Driebergen-Rijsenburg

 

T. (06) 23 868 017

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 @ All rights reserved | Website by HENNY4PR