Home

De klassieke relatie overheid – burger is in snel tempo aan het veranderen. Overheden, inclusief lokale overheden, stellen nog wel globale kaders op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en infrastructuur, maar als burgers hebben we van overheden steeds minder te verwachten als het gaat om dienstverlening.

 

We moeten meer zelf doen, een beetje voor elkaar zorgen in plaats van er op te rekenen dat het allemaal via (overheids-) instellingen verloopt; daar zal het in de participatiemaatschappij steeds meer om gaan draaien. Dat schept ook kansen. We krijgen meer ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Daarbij willen we nog wel kunnen rekenen op ondersteuning van die overheid als we zelf zaken aanpakken. Bijvoorbeeld om die bomen te onderhouden, dat kruispunt, die weg of die berm een beetje aan te passen of die straatkolk te reinigen. En daar een leuke dag van maken, zodat we weten met wie we in de buurt samen wonen.

 

Als wijkvereniging willen we graag handen en voeten geven aan die participatiesamenleving; in de vorm van concrete activiteiten die bijdragen aan een blijvend prettige woon- en leefomgeving. Want t is hier heerlijk wonen!

 

DE THEMA'S WAAR HET OM DRAAIT

Karakter

Sociale Veiligheid

Groen

Duurzaamheid

Verkeer

Zorg & Welzijn

 

ACTUEEL

NIEUWS - januari 2018

AED geplaatst

 

In Tuinwijk Sterrebosch is een AED bij Bartimeus aan de Wethouder Teselinglaan in een buitenkast geplaatst en voor de buurt beschikbaar.

SOCIAL MEDIA

Twitter & Facebook

 

Tuinwijk Sterrebosch heeft ook een eigen Twitter- en Facebook account.

Volgt u ons ook?

Twitter

Facebook

#tuinwijksterrebosch

 

EVENEMENT - 21 december 2017

Kerstborrel 2017

 

Op donderdag 21 december organiseert de wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch de inmiddels traditionele kerstborrel. Meezingen met Christmas Carols in een gezellige kerstsfeer!

Lees meer en meldt aan op:

Nieuws & Evenementen

OPROEP

Er zit muziek in Tuinwijk Sterrebosch

 

Een muzikaal evenement om de onderlinge contacten in de wijk verder te bevorderen.

Wij roepen al onze muzikale tuinwijkers op om mee te doen!

Lees meer op:

Nieuws & Evenementen

EVENEMENT - 12 oktober 2017

Thema-avond Tuinwijk Sterrebosch Duurzaam

 

Op 12 oktober 2017 ging de gemeenteraad akkoord met de routekaart 'klimaatneutraal grondgebied 2035'. Wat betekent dit voor onze wijk en wat kunnen we er zelf aan bijdragen?

Lees meer op:

Nieuws & Evenementen

EVENEMENTEN

Agenda

 

Wilt u weten welke activiteiten en bijeenkomsten op stapel staan?

Check de agenda op:

Nieuws & Evenementen

OVER TUINWIJK STERREBOSCH

 

Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.

 

De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT

 

Hogesteeg 9

3972 JS Driebergen-Rijsenburg

 

T. (06) 23 868 017

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 - 2018 | Website by HENNY4PR