Home

De klassieke relatie overheid – burger is in snel tempo aan het veranderen. Overheden, inclusief lokale overheden, stellen nog wel globale kaders op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en infrastructuur, maar als burgers hebben we van overheden steeds minder te verwachten als het gaat om dienstverlening.


We moeten meer zelf doen, een beetje voor elkaar zorgen in plaats van er op te rekenen dat het allemaal via (overheids-) instellingen verloopt; daar zal het in de participatiemaatschappij steeds meer om gaan draaien. Dat schept ook kansen. We krijgen meer ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Daarbij willen we nog wel kunnen rekenen op ondersteuning van die overheid als we zelf zaken aanpakken. Bijvoorbeeld om die bomen te onderhouden, dat kruispunt, die weg of die berm een beetje aan te passen of die straatkolk te reinigen. En daar een leuke dag van maken, zodat we weten met wie we in de buurt samen wonen.


Als wijkvereniging willen we graag handen en voeten geven aan die participatiesamenleving; in de vorm van concrete activiteiten die bijdragen aan een blijvend prettige woon- en leefomgeving. Want t is hier heerlijk wonen!


 

ACTUEEL

EVENEMENT - 3 april 2019

Algemene Ledenvergadering

 

Het afgelopen jaar is veel georganiseerd en tot stand  gebracht: in de diverse projecten, in de financiële huishouding, en in de ledenaanwas. 

We horen graag welke thema's de voorkeur hebben. Een andere zaak die aandacht verdient is de bestuurlijke continuïteit. 

Lees meer

Stukken jaarvergadering

NIEUWS - 3 januari 2019

Brief aan gemeente: zorgen bomenbeleid

 

Namens de bomen-commissie van Tuinwijk Sterrebosch is een brand-brief aan Burgemeester en Wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug verzonden.

Lees meer

 

NIEUWS - 9 februari 2019

Inventarisatie OZB aanslagen 2018/2019

 

Als wijkvereniging houden we 'de vinger aan de pols'. We zijn dan ook benieuwd of de aanslag van 2019, die in de loop van februari op de mat zal vallen, opnieuw verrassingen voor ons in petto heeft en horen graag ieders ervaringen.

Lees meer

NIEUWS

Social Media

 

Tuinwijk Sterrebosch heeft ook een eigen Twitter- en Facebook account.

Om te volgen, ga snel naar:

Twitter

Facebook

#tuinwijksterrebosch

NIEUWS - 30 januari 2019

Thema-avond duurzame Tuinwijk: auto delen in de tuinwijk?

 

Tijdens de thema-avond duurzame Tuinwijk bleek bij een aantal mensen interesse te bestaan voor (het delen van) een elektrische deelauto. Heeft u ook belangstelling?

Lees meer

 

EVENEMENTEN

Agenda

 

Wilt u weten welke activiteiten en bijeenkomsten op stapel staan?

Check de agenda op:

Nieuws & Evenementen

Karakter

Sociale Veiligheid

Groen

Duurzaamheid

Verkeer

Zorg & Welzijn

 

DE THEMA'S WAAR HET OM DRAAIT

OVER TUINWIJK STERREBOSCH


Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.


De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT


Hogesteeg 9

3972 JS  Driebergen-Rijsenburg


T.  (06) 23 868 017

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 - 2019 | Website by HENNY4PR