Home

De klassieke relatie overheid – burger is in snel tempo aan het veranderen. Overheden, inclusief lokale overheden, stellen nog wel globale kaders op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en infrastructuur, maar als burgers hebben we van overheden steeds minder te verwachten als het gaat om dienstverlening.


We moeten meer zelf doen, een beetje voor elkaar zorgen in plaats van er op te rekenen dat het allemaal via (overheids-) instellingen verloopt; daar zal het in de participatiemaatschappij steeds meer om gaan draaien. Dat schept ook kansen. We krijgen meer ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Daarbij willen we nog wel kunnen rekenen op ondersteuning van die overheid als we zelf zaken aanpakken. Bijvoorbeeld om die bomen te onderhouden, dat kruispunt, die weg of die berm een beetje aan te passen of die straatkolk te reinigen. En daar een leuke dag van maken, zodat we weten met wie we in de buurt samen wonen.


Als wijkvereniging willen we graag handen en voeten geven aan die participatiesamenleving; in de vorm van concrete activiteiten die bijdragen aan een blijvend prettige woon- en leefomgeving. Want t is hier heerlijk wonen!


 

ACTUEEL

EVENEMENT - 14 september 2019

Nazomerfeest

 

Zaterdag 14 september 2019


Exclusief voor bewoners van Tuinwijk Sterrebosch!


Lees meer op de pagina Nieuws & Evenementen

NIEUWS - 9 februari 2019

Inventarisatie OZB aanslagen 2018/2019

 

Als wijkvereniging houden we 'de vinger aan de pols'. We zijn dan ook benieuwd of de aanslag van 2019, die in de loop van februari op de mat zal vallen, opnieuw verrassingen voor ons in petto heeft en horen graag ieders ervaringen.

Lees meer

BIJEENKOMST - 9 juli 2019

Informatiebijeenkomst bomen in de wijk


De Bomencommissie van Tuinwijk Sterrebosch organiseerde op dinsdag 9 juli  een informatiebijeenkomst.


Het verslag is te lezen op
de themapagina groen

NIEUWS

Social Media

 

Tuinwijk Sterrebosch heeft ook een eigen Twitter- en Facebook account.

Om te volgen, ga snel naar:

Twitter

Facebook

#tuinwijksterrebosch

NIEUWS - mei 2019

Verslag ALV 2019

 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 3 april 2019,

is beschikbaar.

NIEUWS & EVENEMENTEN

Check it out

 

Wilt u weten welke activiteiten op stapel staan en? Check de agenda op:

Nieuws & Evenementen


Regelmatig wordt een nieuwsbrief in de wijk verspreid. Wilt u de nieuwsbrieven nog eens teruglezen? Ga naar: Nieuwsbrief

Karakter

Sociale Veiligheid

Groen

Duurzaamheid

Verkeer

Zorg & Welzijn

 

DE THEMA'S WAAR HET OM DRAAIT

OVER TUINWIJK STERREBOSCH


Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.


De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT


Secretariaat T.  06 21 876 808

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 - 2019 | Website by HENNY4PR