Home

De klassieke relatie overheid – burger is in snel tempo aan het veranderen. Overheden, inclusief lokale overheden, stellen nog wel globale kaders op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en infrastructuur, maar als burgers hebben we van overheden steeds minder te verwachten als het gaat om dienstverlening.

 

We moeten meer zelf doen, een beetje voor elkaar zorgen in plaats van er op te rekenen dat het allemaal via (overheids-) instellingen verloopt; daar zal het in de participatiemaatschappij steeds meer om gaan draaien. Dat schept ook kansen. We krijgen meer ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Daarbij willen we nog wel kunnen rekenen op ondersteuning van die overheid als we zelf zaken aanpakken. Bijvoorbeeld om die bomen te onderhouden, dat kruispunt, die weg of die berm een beetje aan te passen of die straatkolk te reinigen. En daar een leuke dag van maken, zodat we weten met wie we in de buurt samen wonen.

 

Als wijkvereniging willen we graag handen en voeten geven aan die participatiesamenleving; in de vorm van concrete activiteiten die bijdragen aan een blijvend prettige woon- en leefomgeving. Want t is hier heerlijk wonen!

 

DE THEMA'S WAAR HET OM DRAAIT

Karakter

Sociale Veiligheid

Groen

Duurzaamheid

Verkeer

Zorg & Welzijn

 

ACTUEEL

EVENEMENT - 4 april 2018

Algemene Leden Vergadering

 

Wij nodigen u van harte uit voor de vierde Algemene Leden Vergadering van onze wijkvereniging op

woensdag 4 april 2018,

van 20.00 - 22.00 uur,

bij de IVA op de Hogesteeg.

Lees meer op:

Nieuws & Evenementen

NIEUWS - 20 februari 2018

Verkeersproblematiek

 

Wij hebben ons als vereniging Tuinwijk Sterrebosch aangesloten bij het gezamenlijk protest om te voorkomen dat er nog meer drukte ontstaat op de Hoofdstraat waarop wij als wijk aansluiten.

Lees meer op:

Nieuws & Evenementen

 

NIEUWS - 27 februari 2018

Nieuwe bestuursleden gezocht

 

Stefan Scharf, heeft laten weten het voorzitterschap van de wijkvereniging per april 2018 neer te willen leggen. Daarnaast zou het bestuur graag een 4e bestuurslid willen benoemen.

Lees meer op:

Nieuws & Evenementen

 

SOCIAL MEDIA

Twitter & Facebook

 

Tuinwijk Sterrebosch heeft ook een eigen Twitter- en Facebook account.

Volgt u ons ook?

Twitter

Facebook

#tuinwijksterrebosch

NIEUWS - 26 februari 2018

Hoge WOZ-waarden

 

De forse stijging van de WOZ-waarde 2017 van een groot aantal woningen in onze wijk is voor het bestuur aanleiding geweest om de gemeente namens de wijkvereniging te vragen om de WOZ-waarden snel en effectief aan te passen.

Lees meer op:

Nieuws & Evenementen

EVENEMENTEN

Agenda

 

Wilt u weten welke activiteiten en bijeenkomsten op stapel staan?

Check de agenda op:

Nieuws & Evenementen

OVER TUINWIJK STERREBOSCH

 

Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.

 

De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT

 

Hogesteeg 9

3972 JS Driebergen-Rijsenburg

 

T. (06) 23 868 017

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 - 2018 | Website by HENNY4PR