Thema's

 

Binnen de wijkvereniging zijn zes met elkaar samenhangende thema's benoemd waarin we onze eigen rol, 

die van de gemeente en andere instellingen in onze wijk verder vorm kunnen geven.

Karakter

Sociale Veiligheid

Groen

Duurzaamheid

Verkeer

Zorg & Welzijn