De Vereniging

 

Achtste Algemene Ledenvergadering 20 april 2022

 

De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vindt u hieronder:


Agenda ALV 20 april 2022

Bijlage 1 - Verslag ALV 9 juni 2021

Bijlage 2 - Tuinwijk Sterrebosch Jaarverslag 2021

Bijlage 3 - Jaarrekening Tuinwijk Sterrebosch 2021

Bijlage 4 - Begroting 2022

 

 

 

Zevende Algemene Ledenvergadering 9 juni 2021

 

De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vindt u hieronder:


Agenda ALV 9 juni 2021

Bijlage 1 - Verslag ALV 2020

Bijlage 2 - Tuinwijk Sterrebosch Jaarverslag 2020

Bijlage 3 - Jaarrekening Tuinwijk Sterrebosch 2020

Bijlage 4 - Begroting 2021

Bijlage 5 - Verslag kascommissie

 

Zesde Algemene Ledenvergadering 3 april 2020

 

De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vindt u hieronder:


Agenda ALV 3 april 2020

Bijlage 1 - Verslag ALV 3 april 2019

Bijlage 2 - Tuinwijk Sterrebosch Jaarverslag 2019

Bijlage 3 - Jaarrekening Tuinwijk Sterrebosch 2019

Bijlage 4 - Begroting 2020

Bijlage 5 - Verslag kascommissie

 

 

 

Vijfde Algemene Ledenvergadering 3 april 2019

 

De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vindt u hieronder:


Verslag ALV 3 april 2019

 

Agenda ALV 3 april 2019

Bijlage 1 - Verslag ALV 4 april 2018

Bijlage 2 - Tuinwijk Sterrebosch Jaarverslag 2018

Bijlage 3 - Jaarrekening Tuinwijk Sterrebosch 2018

Bijlage 4 - Begroting 2019 

Vierde Algemene Ledenvergadering 4 april 2018

 

De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vindt u hieronder:

 

Verslag ALV 4 april 2018

 

Agenda ALV 4 april 2018

Bijlage 1 - Verslag ALV 6 april 2017

Bijlage 2 - Tuinwijk Sterrebosch Jaarverslag 2017

Bijlage 3 - Jaarrekening Tuinwijk Sterrebosch 2017

Bijlage 4 - Verklaring Kascommissie Tuinwijk Sterrebosch 2017

Bijlage 5 - Buurthulp Tuinwijk Sterrebosch

Bijlage 6 - Begroting Tuinwijk Sterrebosch 2018

 

 

 

Derde Algemene Ledenvergadering 6 april 2017

 

Op donderdag 6 april 2017 is de 3e ALV van wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch gehouden. De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vindt u hieronder:

 

Verslag ALV 6 april 2017

 

Agenda ALV 6 april 2017

Bijlage 1 - Verslag ALV 6 april 2016

Bijlage 2 - Jaarverslag 2016 wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

Bijlage 3 - Financieel jaarverslag 2016

Bijlage 4 - Begroting 2017

 

 

 

Tweede Algemene Ledenvergadering 6 april 2016

 

Op woensdag 6 april 2016 is de 2e ALV van wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch gehouden. De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vindt u hieronder:

 

Agenda ALV 6 april 2016

Bijlage 1 - Verslag ALV 18 mei 2015

Bijlage 2 - Jaarverslag 2015 wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

Bijlage 3 - Financieel jaarverslag 2015

Bijlage 4 - Begroting 2016

 

 

 

Eerste Algemene Ledenvergadering 18 mei 2015

 

Op maandag 18 mei 2015 werd de eerste  Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch gehouden. Het verslag van deze ALV vindt u hier. De stukken voor de vergadering kunt u hieronder downloaden:

 

Agenda ALV 18 mei 2015

Bijlage 1 - Verslag ALV Wijkvereniging Hogesteeg/Weth. Teselinglaan, 17 april 2014

Bijlage 2 - Jaarverslag 2014 wijkvereniging Hogesteeg/Wethouder Teselinglaan

Bijlage 3 - Financieel jaarverslag 2014 wijkvereniging Hogesteeg/Wethouder Teselinglaan

Bijlage 4 - Concept statuten wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

Bijlage 5 - Begroting 2015 wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

Bijlage 6 - Verslag startbijeenkomst wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, 22 oktober 2014

 

 


Startbijeenkomst Tuinwijk Sterrebosch 22 oktober 2014


Op woensdag 22 oktober 2014 vond in aanwezigheid van ongeveer 30 leden de startbijeenkomst van de wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch plaats. De dorpswethouder van Driebergen, Frits Naafs, dorpscoördinator Roelie Steinmann en Herman Mocking van de afdeling groen van de gemeente waren hierbij aanwezig.


Besloten is om de filosofie van de participatiemaatschappij als uitgangspunt te kiezen en van daaruit thema's als zorg & welzijn, groen, verkeer & sociale samenhang en veiligheid verder in te vullen. Vijf aanwezigen hebben gemeld zitting te willen nemen in een participatiecommissie die hier verder invulling aan gaat geven: Solita Brüning, Arendi Speetjes, Ute Middelhoek, Mauk van Heemstra en Harry Karreman.


Het interimbestuur bestaande uit de bestuursleden van de oude wijkvereniging Hogesteeg/Wethouder Teeselinglaan heeft een bestuursverkiezing uitgeschreven.


Verslag downloaden