Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

 

 

IETS KUNNEN BETEKENEN VOOR EEN ANDER

 

De wereld van zorg en welzijn verandert ingrijpend; we leven in een steeds meer individueel gerichte maatschappij. Om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden, wordt de inzet van familie, vrienden, de directe omgeving maar ook technologieën en digitale middelen steeds belangrijker.

 

Ook als wijkvereniging besteden we hier aandacht aan. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Waar kunnen we een helpende hand bieden? Bijvoorbeeld tijdens vakantie, ziekte of sociale controle.

 

 

 

 

Buurthulpproject 'Oog voor Elkaar'

 

Juni 2018. Onder het motto ‘Oog voor elkaar’ heeft een werkgroep een opzet gemaakt voor een buurthulpproject, dat zich richt op die situaties waar een incidentele hulpvraag niet in een rechtstreeks (buurt-)contact of anderszins kon worden opgelost.

 

De werkgroep is momenteel bezig met het verder uitwerken van de opzet en praktische werkwijze van het project. Immers, het gaat erom dat op een eenvoudige, werkbare manier een zich voordoende hulpvraag gekoppeld wordt aan iemand die de gevraagde hulp kan bieden. Het is van belang dat dit op zorgvuldige wijze gebeurt, waarbij regels van privacy, verantwoordelijkheden e.d. van en voor iedereen duidelijk zijn.

 

Een en ander zal nog overleg en voorbereiding vragen, zodat - mede met het oog op de komende vakantiemaanden - het streven erop is gericht om het buurthulpproject feitelijk per 1 oktober a.s. van start te laten gaan.

 

Lees meer in de pdf hiernaast.

 

 

AED's

 

Door Hartveilig Driebergen worden AED'sgeplaatst in het dorp. In Tuinwijk Sterrebosch is een AED bij Bartimeus aan de Wethouder Teselinglaan in een buitenkast geplaatst en voor de buurt beschikbaar.

 

Meer AED's in de tuinwijk:

IVA Driebergen (binnen)

 

 

 

BUURTWELZIJN

Op bezoek in Welgelegen-Rosarium

 

Hier vind je de nieuwste berichten die in jouw buurt zijn geplaatst. Ook kan je hier zelf een bericht of vraag plaatsen. Ga naar www.mijnbuurtwelzijn.nl/Welgelegen-Rosarium

 

 

CONTACT

 

Hogesteeg 9

3972 JS Driebergen-Rijsenburg

 

T. (06) 23 868 017

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

Copyright 2017 - 2018 | Website by HENNY4PR

DEEL DEZE PAGINA

 

OVER TUINWIJK STERREBOSCH

 

Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.

 

De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.