Groen

Groen


Tuinwijk Sterrebosch heeft met haar verscheidenheid aan bomenlanen een uniek karakter in het dorp Driebergen-Rijsenburg.


Vanuit de wijkvereniging wordt veel aandacht besteed aan dit groene karakter en de instandhouding ervan. Niet alleen met de inwoners van de wijk, maar ook de gemeente.


Brief aan gemeente: laanbomen Tuinwijk Sterrebosch / kastanjebomen Rosariumlaan

3 januari 2019


Namens de bomencommissie van Tuinwijk Sterrebosch is een brandbrief aan Burgemeester en Wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug verzonden.


In deze brief zijn de zorgen rondom het huidige bomenbeleid in onze wijk verwoord en wordt de gemeente opgeroepen tot (re)actie.


Download de brief hiernaast -->

 

Goed bezochte bomenavond

 

Op maandag 8 oktober 2018 organiseerde de wijkvereniging een informatieavond over de bomen in Tuinwijk Sterrebosch. Aanleiding was de voorgenomen kap van een flink aantal kastanjebomen op de Rosariumlaan.

 

Alex Bos, interim bomenbeheerder van de gemeente, beantwoordde vragen van gespreksleider

André ten Damme en van de 35 leden in de zaal over de reden van de voorgenomen kap, herplant en communicatie. Ook is met de aanwezigen gesproken over een nog te ontwikkelen lange termijnvisie op het behoud van de lanenstructuur die past bij de wijk.

 

Lees het uitgebreide verslag van deze avond.

 

Ook aanwezig in de zaal was John de Vries, die een stuk voor De Kaap heeft geschreven.

 

 


Rosarium


Mei 2018. In onze wijk ligt van oudsher het fraaie en bijzondere Rosarium


Om de uitstraling van onze wijk te optimaliseren, hebben wij over deze unieke plek overleg gevoerd met toezichthouder Herman Mocking van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook voor de gemeente is het Rosarium een plek die 'Parel' kwaliteit in zich heeft. In dat kader wordt nu gesproken over het opwaarderen van de beeldkwaliteit van B- naar A-niveau. Dat betekent dan regelmatiger onderhoud met meer aandacht voor de details.


De gemeente zou het waarderen als het Rosarium meer plek gaat bieden als ontmoetingsplek van de straat/wijkgenoten. In beperkte mate overigens om het rustieke karakter van deze 'oase' niet aan te tasten.

Af en toe een rondleiding met uitleg over het Rosarium zou onder andere in die gedachtengang passen.


Kortom, het Rosarium heeft de ook aandacht van de gemeente om de uitstraling van ons dorp verder te versterken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Succesvolle actie bomenonderhoud


De Hogesteeg is met haar dubbele beukenrijen een prachtige laan naar landgoed Dennenburg. De uitstraling van de straat en de staat van het groen is echter matig.


In het najaar van 2014 is een inventarisatie gemaakt onder de leden van de wijkvereniging Hogesteeg-Weth. Teselinglaan aangaande de bermen en bomen. Dat leverde een aantal verzoeken en klachten op over overhangende takken, vallend dood hout en onduidelijke herplant na het kappen van bomen die aan de afdeling beheer openbaar groen van de gemeente zijn doorgegeven.


Deze actie leverde al snel zichtbaar resultaat op: in januari 2015 zijn de bestaande bomen flink aangepakt!
OVER TUINWIJK STERREBOSCH


Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.


De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT


Secretariaat T.  06 21 876 808

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 - 2019 | Website by HENNY4PR