Nieuws & Evenementen

15 september 2018

 

Nazomerfeest Tuinwijk Sterrebosch

 

Datum

Zaterdag 15 september 2018, vanaf 17:00 uur.

 

Locatie

De tuin van Gerald Wijnen, de boerderij hoek Engweg 50/Kloosterlaantje.

 

Meebrengen

Eigen bord(en) & bestek, muziekinstrument en goede zin.

 

Kosten

Volwassenen € 15,- per persoon, kinderen tot 12 jaar € 5,- per persoon.

 

 

Aanmelden

Stuur uiterlijk 8 september een e-mail naar: barbecue@tuinwijksterrebosch.nl

o.v.v. aantal volwassenen en kinderen. Bijdrage graag overmaken t.n.v. Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch o.v.v. aantal volwassenen en kinderen.

 

Niet-leden uit de wijk zijn ook welkom. Gewoon een kwestie van even lid worden,

via: De Vereniging

 

4 april 2018

 

Nieuwe bestuursleden... gezocht

 

Tijdens de ledenvergadering op 4 april jl. heeft Stefan Scharf het voorzitterschap na acht jaar trouwe dienst overgedragen aan Bram Brinkman.

 

Het bestuur ziet graag meer bestuursleden aanschuiven, ook omdat Huib de Vriend zijn taken als secrertaris wil neerleggen.

 

Geïnteresseerden kunnen zich melden via het secretariaat.

 

 

26 februari 2018

 

Hoge WOZ-waarden 2017

 

De afgelopen week is de aanslag voor gemeentelijke lasten over 2018 in de brievenbus gevallen.

 

Een deel van de gemeentelijke lasten wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van uw woning per 1 januari 2017. Door een kijkje te nemen op www.wozwaardeloket.nl hebben we vastgesteld dat ten opzichte van het voorgaande jaar de WOZ-waarde voor diverse woningen in onze wijk fors is gestegen, in een aantal gevallen met zelfs 25% of meer. Hier lijkt sprake te zijn van een systematische fout.

 

Een redelijk betrouwbare wijze om zelf de WOZ-waarde van uw woning te berekenen is de internettool op BerekenHet.nl. Deze berekenwijze is gebaseerd op de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) en werkt met provinciale gemiddelden. De index voor uw specifieke woonlocatie kan hier iets van afwijken, maar het geeft een aardige indicatie van een meer reële inschatting van de WOZ-waarde.

 

Is uw WOZ-waarde met veel meer dan 6-7% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, dan raden we u aan een bezwaarschrift in te dienen. Dat kan via Mijn BghU of schriftelijk via BghU, Postbus 5150, 3502 JD Utrecht. U ontvangt altijd schriftelijk een ontvangstbevestiging.

 

De forse stijging van de WOZ-waarde van een groot aantal woningen in onze wijk is voor het bestuur aanleiding geweest om de gemeente namens de wijkvereniging te vragen om de WOZ-waarden snel en effectief aan te passen.

 

 

20 februari 2018

 

Verkeersproblematiek

 

Wij hebben ons als vereniging Tuinwijk Sterrebosch aangesloten bij het gezamenlijk protest om te voorkomen dat er nog meer drukte ontstaat op de Hoofdstraat waarop wij als wijk aansluiten.

 

De plannen om aan de Appelgaard een nieuwe vestiging van supermarktketen Aldi te vestigen zullen wederom op verzet stuiten. Diverse Driebergse groeperingen hebben besloten hun krachten te bundelen om in actie te komen tegen de plannen. Lees meer op onze facebookpagina.

 

 

10 oktober 2017

 

IVA Driebergen opende deuren voor de buurt

 

Op dinsdag 10 oktober jl. opende IVA Driebergen de deuren voor de gemeenschap.

 

Er werden rondleidingen verzorgd en er was ruimte tot gesprek met personeel en leerlingen. Lees meer op onze Facebookpagina

 

23 september 2017

onbekend

 

Gezellige end-of-summer Buurt Barbecue smaakt naar meer!

 

Een flink aantal buurtgenoten, jong en oud, uit Tuinwijk Sterrebosch was aanwezig bij de Buurt Barbecue 2017 op het terrein van IVA Driebergen. Ieder jaar organiseert de wijkvereniging zo'n ontmoetingsavond en de groei zit er goed in.

 

Veel nieuwe wijkbewoners doen hier nieuwe contacten op, kleintjes maken nieuwe vrindjes en ouderen kunnen weer wat bijpraten. Het weer zat dit jaar enorm mee, de sfeer was uitstekend.

 

Het oude spreekwoord 'beter een goede buur(t), dan een verre vriend' - in iets aangepaste vorm dus - past goed op dit buurtinitiatief.

 

 

Er zit muziek in Tuinwijk Sterrebosch

 

OPROEP Vanuit wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch is het idee ontstaan om in de loop van 2017 ergens in de wijk een podium te creëren voor wijkbewoners die muzikaal actief zijn.

 

Jong of oud, vocaal of instrumentaal. Van klassiek geschoold tenor, klarinetist of strijkje tot DJ, heavy metal artist of jazztrompetist. Alle genres zijn welkom. Enige podiumervaring is wel vereist.

 

Het muziekevenement is bedoeld om de onderlinge contacten in

de wijk verder te bevorderen.

 

Wie wil er tijdens dit speciale event in onze wijk optreden?

En wie wil er meehelpen om het idee te realiseren? We horen het graag!

 

Download links de folder en meld je s.v.p. aan bij het secretariaat

 

 

15 maart 2017

 

Tuinwijk Sterrebosch als 'sterk merk'

 

Bram Brinkman heeft een voorzet gedaan voor het ontwikkelen van

Tuinwijk Sterrebosch als 'sterk merk'.

 

Het doel hiervan is de uitstraling van en leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te optimaliseren. Op 15 maart organiseerden we in kleine kring een brainstormsessie om het concept verder uit te werken.

 

 

 

'Business in the Backyard'

 

In Tuinwijk Sterrebosch in Driebergen-Rijsenburg is veel onzichtbare bedrijvigheid. Vele BV’s, maatschappen, VOF’s, holdings e.a. zakelijke entiteiten verschuilen zich achter de voordeuren. De bijbehorende expertise en daadkracht is veelal evenzo verborgen.

 

Om dit ondernemend potentieel zichtbaar en beschikbaar te maken voor buurtgenoten nam Wijkvereniging Sterrebosch het initiatief voor 'Business in the Backyard'.

 

Op 26 januari organiseerden we de eerste bijeenkomst voor ondernemers uit de wijk. Van massagetherapie tot lerende organisatie, van mode-atelier tot advocatuur: ongeveer 20 ondernemers vertelden elkaar in 1-2 minuten wat ze doen. Daarna was er volop gelegenheid tot netwerken.

 

Voor herhaling vatbaar!

 

 

26 januari 2017

 

Wist u dat we in onze wijk beschikken over een heus filmhuis? In de Parklaankerk vertoont Filmhuis Parklaan twee keer per maand op dinsdag- en vrijdagavonden bijzondere films. Het programma is te vinden op www.filmhuisparklaan.nl (eerst registreren). Kaartverkoop aan de zaal.

In het filmhuis zijn ook gedrukte folders met het jaarprogramma beschikbaar.

 

 

 

Nieuws van de wijkvereniging

 

De wijkvereniging verstuurt met enige regelmaat een elektronische nieuwsbrief voor het informeren van de leden en andere belangstellenden over ontwikkelingen in de wijkvereniging en gebeurtenissen in de wijk. Deze nieuwsbrief wordt per email verspreid.

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden of ga naar contact.

AGENDA 2018

Nazomerfeest Tuinwijk Sterrebosch

15 september 2018, vanaf 17.00 uur

Engweg 50

Kerstborrel

december 2018

CONTACT

 

Hogesteeg 9

3972 JS Driebergen-Rijsenburg

 

T. (06) 23 868 017

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

Copyright 2017 - 2018 | Website by HENNY4PR

DEEL DEZE PAGINA

 

OVER TUINWIJK STERREBOSCH

 

Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.

 

De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.