Nieuws & Evenementen

18 december 2018

 

Kerstborrel & Christmas Carols

 

Je zou het inmiddels een traditie kunnen noemen: onze kerstborrel in de laatste week voor kerstmis. Op dinsdag 18 december tussen 17:00 en 19:00 uur zijn alle leden welkom in de Parklaankerk om mee te genieten van onze laatste activiteit van het jaar.

 

Er is chocolademelk, glühwein en erwtensoep, er kan worden meegezongen met Christmas Carols, en er kan uiteraard nog even worden bijgepraat met wijkgenoten.

 

Voor deelname aan de Kerstborrel vragen we een bescheiden eigen bijdrage van 5 euro per persoon, over te maken op bankrekening NL85 RABO 0132 1791 64 ten name van WIjkvereniging Tuinwijk Sterrebosch onder vermelding van 'Kerstborrel 2018'.

 

Voor deelname dient u zich onder vermelding van het aantal personen en dieetwensen (vegetarisch) tot uiterlijk 14 december aan te melden. Dat kan per -email bij secretaris@tuinwijksterrebosch.nl en telefonisch op 06 23 86 80 17 (inspreken op de voicemail mag ook).

 

Bent u geen lid, maar wilt u toch deelnemen aan de Kerstborrel? Meldt u dan gelijktijdig aan als lid van de wijkvereniging. Vermeld daarbij ook uw woonadres.

 

 

8 oktober 2018

 

Bomen over bomen

 

De werkgroep bomen en het bestuur van de wijkvereniging nodigen u uit om op maandag 8 oktober mee te komen praten over de bomen in onze tuinwijk. Dat doen we in Nieuw Salem, achter de grote kerk.

 

We willen stilstaan bij de visie van de bewoners en de gemeente op de toekomst van de bomenlanen, zowel op de korte als de lange termijn, de staat waarin de huidige lanen verkeren, wanneer en hoe bomen worden vervangen, mogelijkheden voor behoud en wat de gemeente en de buurt zelf kan doen. Hiervoor hebben we Alex Bos, beheerder bomen, bos en natuurterreinen van de gemeente, en Lucas Servaas van de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering uitgenodigd. We willen de avond het liefst besluiten met een aantal concrete afspraken.

 

De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. We eindigen om 22.00 uur.

 

Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat.

 

 

22 september 2018

Inmiddels heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een financiële tegemoetkoming toegezegd voor de ontwikkelkosten van het buurthulpproject 'Oog voor elkaar' vanuit het budget 'dorpsgericht werken'. Wij zijn als vereniging erg blij met deze geste!

 

Buurthulpproject 'Oog voor Elkaar'

 

Als aanvulling op bestaande hulpprogramma’s en het professionele zorgaanbod start de vereniging Tuinwijk Sterrebosch in Driebergen-Rijsenburg op 1 oktober met het burenhulpproject Oog voor elkaar.

 

Hulpvragers en hulpaanbieders uit de wijk worden via een netwerk vanuit de wijkvereniging aan elkaar gekoppeld. Het gaat bij de hulpvragen om incidentele ‘klusjes’ zoals even extra handjes nodig bijvoorbeeld vanwege fysieke ongemakken, begeleiding bij plotseling ziekenhuisbezoek, de hond uitlaten om reden van ziekte van de eigenaar, hulp bij het invullen van (complexe) formulieren et cetera. Aan de hulpverlening zijn geen kosten verbonden en is toegankelijk voor alle bewoners van de wijk, zowel leden als niet-leden van de wijkvereniging.

 

De vereniging Tuinwijk Sterrebosch kwam op het idee voor het project door een tip van dorpscoördinator Marco van Veen over een soortgelijk voorbeeld vanuit de buurtvereniging in Driebergen Noord.

 

Een onderzoek in Tuinwijk Sterrebosch leverde veel positieve reacties op. Zo’n 70 bewoners uit de wijk gaven aan in het geval van een hulpvraag vanuit de buurt of straat zich daarvoor wel beschikbaar te willen stellen.

 

Een werkgroep van actieve en enthousiaste leden uit de wijk heeft het project in de afgelopen maanden voorbereid. Als start van het project ontvingen de bewoners van Tuinwijk Sterrebosch een brochure en sociale kaart met handige adressen. Een speciaal telefoonnummer komt beschikbaar om de hulpvragen te verzamelen. Meer informatie en de brochures zijn de vinden op de pagina Zorg & Welzijn.

 

Burgemeester Frits Naafs van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en dorpswethouder van Driebergen Rijsenburg ontvingen op 6 september jl. het eerste exemplaar van de brochure en bijbehorende sociale kaart van het project uit handen van Bram Brinkman, voorzitter van de wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, en Delia Vermeulen en Hans Nieuwenhuijs van de voorbereidingswerkgroep.

 

 

15 september 2018

 

Nazomerfeest Tuinwijk Sterrebosch

 

We kijken terug op een sfeervolle nazomer Buurt BBQ voor een forse groep bewoners van Tuinwijk Sterrebosch bij een van de leden in de ruime achtertuin.

 

Goede gesprekken, leuke ontmoetingen, nieuwe gezichten, heerlijk eten én

schitterend weer.

 

Het idee om de sociale contacten en de binding tussen wijkbewoners te versterken is heel goed uitgekomen. Uit vrijwel alle straten van de Tuinwijk (Hogesteeg, Hoofdstraat, Engweg, Meenkselaan, Parklaan, Rosariumlaan, Sterrenboslaan, Weth. Teselinglaan) waren bewoners aanwezig!

 

Bekijk alle foto's op onze facebookpagina.

 

4 april 2018

 

Nieuwe bestuursleden... gezocht

 

Tijdens de ledenvergadering op 4 april jl. heeft Stefan Scharf het voorzitterschap na acht jaar trouwe dienst overgedragen aan Bram Brinkman.

 

Het bestuur ziet graag meer bestuursleden aanschuiven, ook omdat Huib de Vriend zijn taken als secrertaris wil neerleggen.

 

Geïnteresseerden kunnen zich melden via het secretariaat.

 

 

26 februari 2018

 

Hoge WOZ-waarden 2017

 

De afgelopen week is de aanslag voor gemeentelijke lasten over 2018 in de brievenbus gevallen.

 

Een deel van de gemeentelijke lasten wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van uw woning per 1 januari 2017. Door een kijkje te nemen op www.wozwaardeloket.nl hebben we vastgesteld dat ten opzichte van het voorgaande jaar de WOZ-waarde voor diverse woningen in onze wijk fors is gestegen, in een aantal gevallen met zelfs 25% of meer. Hier lijkt sprake te zijn van een systematische fout.

 

Een redelijk betrouwbare wijze om zelf de WOZ-waarde van uw woning te berekenen is de internettool op BerekenHet.nl. Deze berekenwijze is gebaseerd op de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) en werkt met provinciale gemiddelden. De index voor uw specifieke woonlocatie kan hier iets van afwijken, maar het geeft een aardige indicatie van een meer reële inschatting van de WOZ-waarde.

 

Is uw WOZ-waarde met veel meer dan 6-7% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, dan raden we u aan een bezwaarschrift in te dienen. Dat kan via Mijn BghU of schriftelijk via BghU, Postbus 5150, 3502 JD Utrecht. U ontvangt altijd schriftelijk een ontvangstbevestiging.

 

De forse stijging van de WOZ-waarde van een groot aantal woningen in onze wijk is voor het bestuur aanleiding geweest om de gemeente namens de wijkvereniging te vragen om de WOZ-waarden snel en effectief aan te passen.

 

 

20 februari 2018

 

Verkeersproblematiek

 

Wij hebben ons als vereniging Tuinwijk Sterrebosch aangesloten bij het gezamenlijk protest om te voorkomen dat er nog meer drukte ontstaat op de Hoofdstraat waarop wij als wijk aansluiten.

 

De plannen om aan de Appelgaard een nieuwe vestiging van supermarktketen Aldi te vestigen zullen wederom op verzet stuiten. Diverse Driebergse groeperingen hebben besloten hun krachten te bundelen om in actie te komen tegen de plannen. Lees meer op onze facebookpagina.

 

 

10 oktober 2017

 

IVA Driebergen opende deuren voor de buurt

 

Op dinsdag 10 oktober jl. opende IVA Driebergen de deuren voor de gemeenschap.

 

Er werden rondleidingen verzorgd en er was ruimte tot gesprek met personeel en leerlingen. Lees meer op onze Facebookpagina

 

26 januari 2017

 

'Business in the Backyard'

 

In Tuinwijk Sterrebosch in Driebergen-Rijsenburg is veel onzichtbare bedrijvigheid. Vele BV’s, maatschappen, VOF’s, holdings e.a. zakelijke entiteiten verschuilen zich achter de voordeuren. De bijbehorende expertise en daadkracht is veelal evenzo verborgen.

 

Om dit ondernemend potentieel zichtbaar en beschikbaar te maken voor buurtgenoten nam Wijkvereniging Sterrebosch het initiatief voor 'Business in the Backyard'.

 

Op 26 januari organiseerden we de eerste bijeenkomst voor ondernemers uit de wijk. Van massagetherapie tot lerende organisatie, van mode-atelier tot advocatuur: ongeveer 20 ondernemers vertelden elkaar in 1-2 minuten wat ze doen. Daarna was er volop gelegenheid tot netwerken.

 

Voor herhaling vatbaar!

 

 

 

Wist u dat we in onze wijk beschikken over een heus filmhuis? In de Parklaankerk vertoont Filmhuis Parklaan twee keer per maand op dinsdag- en vrijdagavonden bijzondere films. Het programma is te vinden op www.filmhuisparklaan.nl (eerst registreren). Kaartverkoop aan de zaal.

In het filmhuis zijn ook gedrukte folders met het jaarprogramma beschikbaar.

 

 

 

Nieuws van de wijkvereniging

 

De wijkvereniging verstuurt met enige regelmaat een elektronische nieuwsbrief voor het informeren van de leden en andere belangstellenden over ontwikkelingen in de wijkvereniging en gebeurtenissen in de wijk. Deze nieuwsbrief wordt per email verspreid.

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden of ga naar contact.

AGENDA 2018

Kerstborrel & Christmas Carols

Parklaankerk | 18 december 2018 | 17.00 - 19.00 uur

Thema-avond Duurzame Tuinwijk

Kantine IVA Driebergen | 30 januari 2019 | 20.00 - 22.00 uur

OVER TUINWIJK STERREBOSCH

 

Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.

 

De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT

 

Hogesteeg 9

3972 JS Driebergen-Rijsenburg

 

T. (06) 23 868 017

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 - 2018 | Website by HENNY4PR