De Vereniging

 

LIDMAATSCHAP

Iedereen die in de Tuinwijk Sterrebosch - het gebied begrensd door Rosariumlaan, Engweg, Meenkselaan en Hoofdstraat - woont of werkt, kan lid worden van de wijkvereniging. Het lidmaatschap geldt voor één adres, dus voor een huishouden of bedrijf. De jaarlijkse ledenbijdrage is vastgesteld op € 15 per huishouden/bedrijf.

 

Als lid van de wijkvereniging heb je recht op deelname aan activiteiten van de vereniging en heb je een stem in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

 

Het lidmaatschap is jaarlijks vrij opzegbaar. Lid worden kan door het contactformulier in te vullen.

 

 

Derde Algemene Ledenvergadering 6 april 2017

 

Op donderdag 6 april 2017 is de 3e ALV van wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch gehouden. De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vindt u hieronder:

 

Verslag ALV 6 april 2017

 

Agenda ALV 6 april 2017

• Bijlage 1 - Verslag ALV 6 april 2016

• Bijlage 2 - Jaarverslag 2016 wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

• Bijlage 3 - Financieel jaarverslag 2016

• Bijlage 4 - Begroting 2017

 

 

 

Tweede Algemene Ledenvergadering 6 april 2016

 

Op woensdag 6 april 2016 is de 2e ALV van wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch gehouden. De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vindt u hieronder:

 

Agenda ALV 6 april 2016

• Bijlage 1 - Verslag ALV 18 mei 2015

• Bijlage 2 - Jaarverslag 2015 wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

• Bijlage 3 - Financieel jaarverslag 2015

• Bijlage 4 - Begroting 2016

 

 

 

Eerste Algemene Ledenvergadering 18 mei 2015

 

Op maandag 18 mei 2015 werd de eerste Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch gehouden. Het verslag van deze ALV vindt u hier. De stukken voor de vergadering kunt u hieronder downloaden:

 

Agenda ALV 18 mei 2015

• Bijlage 1 - Verslag ALV Wijkvereniging Hogesteeg/Weth. Teselinglaan, 17 april 2014

• Bijlage 2 - Jaarverslag 2014 wijkvereniging Hogesteeg/Wethouder Teselinglaan

• Bijlage 3 - Financieel jaarverslag 2014 wijkvereniging Hogesteeg/Wethouder Teselinglaan

• Bijlage 4 - Concept statuten wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

• Bijlage 5 - Begroting 2015 wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

• Bijlage 6 - Verslag startbijeenkomst wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, 22 oktober 2014

 

 

 

Startbijeenkomst Tuinwijk Sterrebosch 22 oktober 2014

 

Op woensdag 22 oktober 2014 vond in aanwezigheid van ongeveer 30 leden de startbijeenkomst van de wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch plaats. De dorpswethouder van Driebergen, Frits Naafs, dorpscoördinator Roelie Steinmann en Herman Mocking van de afdeling groen van de gemeente waren hierbij aanwezig.

 

Besloten is om de filosofie van de participatiemaatschappij als uitgangspunt te kiezen en van daaruit thema's als zorg & welzijn, groen, verkeer & sociale samenhang en veiligheid verder in te vullen. Vijf aanwezigen hebben gemeld zitting te willen nemen in een participatiecommissie die hier verder invulling aan gaat geven: Solita Brüning, Arendi Speetjes, Ute Middelhoek, Mauk van Heemstra en Harry Karreman.

 

Het interimbestuur bestaande uit de bestuursleden van de oude wijkvereniging Hogesteeg/Wethouder Teeselinglaan heeft een bestuursverkiezing uitgeschreven.

 

Verslag downloaden

 

 

OVER TUINWIJK STERREBOSCH

 

Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch, gelegen in Driebergen-Rijsenburg, is opgericht in 2014. De naam is ontleend aan het sterrenbos dat in de achttiende eeuw op het landgoed Dennenburg is aangelegd.

 

De tuinwijk wordt begrensd door de Engweg, de Rosariumlaan, de Hoofdstraat en de Meenkselaan.

CONTACT

 

Hogesteeg 9

3972 JS Driebergen-Rijsenburg

 

T. (06) 23 868 017

E. info@tuinwijksterrebosch.nl

 

DEEL DEZE PAGINA

Copyright 2017 - 2018 | Website by HENNY4PR